عروس و داماد .. عکسهای زیبای عروسی

**اداب و سنت ازدواج .. آیین همسر داری..ازدواج موفق..عشق و علاقه**روشهای جذب مردان و زنان..عشق عاشقی

چگونه پیشنهاد ازدواج بدهیم .. وبلاگ عروس داماد

چگونه پیشنهاد ازدواج بدهیم .. وبلاگ عروس داماد

برای داشتن یک خانه زیبا و یا هدیه دادن به بهترین ها میتوانید به یکی از سایت های زیر مراجعه نمایید

    www.takcarpet.blogfa.com      www.takcarpet.ir 

پیشنهاد ازدواج دادن بی شك یكی از مهمترین و بزرگترین گامهایی میباشد كه تا به حال برداشته اید. شما خواهان آن هـستـید كه در آن لحظه همه چیز عالی و بـه بـهتـریـن نحو پیش رود و از آن مهمتر كه میخواهید پاسخ وی مثبتبـاشـد! ایـن نكـات را هــنگام دادن پیشنهاد ازدواج مد نظر قرار دهید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد:

ازدواج1- مطمئن گردید كه فرد مناسبی را برگزیده اید: واضح است نه! امــا حـقـیقت امر آن است كه ازدواج چیزی نیست كه بخواهید بـخاطـر انــگیــزه هــای آنــی وارد آن گردید. ممكن است شما دیوانه وار همدیگر را دوست داشته باشید اما اگر هــمسرتان خواهان فرزند باشد اما شما نه، ازدواج شما قطعا زیاد دوام نخواهد آورد و یا آنكه ارزشهای شما با ارزشهای همسرتان متفاوت باشد. اگر در مورد فردی كه میخواهید با وی ازدواج كنید تردید دارید، بهتر است بیشتر درباره آن بیاندیشید.


2- مطمئن شوید هر دوی شما آمادگی دارید: پیـش از آنـكه پیـشنهاد ازدواج دهید درباره آن كه در زندگی بدنبال چه اهدافی میباشید، حتــی اهداف 50 سال آینده خود با یكدیگر صحبت كنید. هر چه بیشتر بــا یـكدیگر در مــورد آن چـه بــرای شـما حائز اهمیت میباشد گفتگو كنید بیشتر متوجه آن میگردید كه آیا با یكدیگر تفاهم و سازگــاری داریـد یــا خیر. همچنین باید از لحاظ مالی آمادگی داشته باشید. اگر شما قادر نیستــیـد كــه مخارج خود را تامین كنید، بهتر است نامزدی خود را به تعویق بیاندازید.

3- از پدر و مادر وی اجازه بگیریـد: شـما ابـتـدا باید بدانید كه آیا اگر پـیش از ازدواج با پدر و مادر وی مشورت كرده و اجازه بخواهید، آنها را خوشنود میسازد یا خیر. ایـن نـكته شـایـد عـجیـب بـــنظر آید اما شما كه نمی خـواهید پـدر زن و مادر همسر آیـنـده خود را برنجانید؟ این عمل برای آنكه دلشان را بدست بیاورید بسیار موثر خواهد بود.

4- بطریقی پیشنهاد بدهید كه خوشایند وی باشد: به پیـشنهاد ازدواج هـمچون یك هدیه به بانوی زندگی خود بنگرید. آن را بـطریقـی طـرح ریزی كنید كه باب میل و سلیقه وی بوده و مطابق با شخصیتش باشد. آیا وی رومـانتـیـك اسـت و یـا اهـل تـفریح و شوخ طبعی؟ آیا میل دارد بطور محرمانه از وی خواستـگـاری كنـیـد و یا روی دیــوار درخـواست خود را بنوسید؟5- در باره هدیه دادن به وی تصمیم بگیرید: بـرای دختـرهـا و زنـان هیچ چیز مبهوت كننده تر از یك هدیه غیر منتظره و غافلگیر كننده حلقه برلیان نمی بـاشد. امـا اگـر تـوان مالی شما اجازه این كار را به شما نمیدهد، برای یك حلقه مناسب بودجه شما كفایت میكند. اما حتما پیش از آنكه حلقه را خریداری كنید از نوع سلیـقه وی اطلاع یابـید. ایـن كار را میتوانید با سوال كردن از دوستان و یا خانواده وی و یـا مشـاهـده نوع جواهرآلاتی كه وی استفاده می كند انجام دهید. اما بسیاری از دختران تـمایـل دارند هنگام انتخاب حلقه خودشان حضور داشته باشند. بهرحال باید به خواسته های وی احترام بگذارید.

6- مطمئن گردید پاسخ وی مثبت میباشد: هنگامیكه پیشنهاد ازدواج میدهید، بـاید مطمئن باشید كه پاسخ وی "بله" خواهد بود. شما میباست از قبـل در مــورد ازدواج بـه انــدازه كافی صحبت كرده و كــامـــلا از آن چه طرف مقابل از یك شریك زندگی بلند مدت انتظار دارد، آگاهی یافته باشید. درست است كه میخواهید پیشنهاد ازدواج شــما برای او سورپریز باشد اما نباید بی مقدمه دست به این كار بزنید.

7- افراد زیادی را از قصد و تصمیم خود آگاه نسازید: شـما مـمكن اسـت وسوسه شوید كه قصد خود را با دوستان و خانواده خود در میان بگذارید. امـا عـاقلانه تر آن است كه این خبر را تنها با یكی دو تا ازدوستان و یا نزدیكان صمیـمــی خود در میان گذاشته و به آنها اطمینان داشته باشید كه رازدار و محرم اسرار شما میباشند.

8- پیشنهاد خود را از حفظ نكنید: صرفنـظر از آنـكه كـجـا و چــگـونــه پــیشنهاد ازدواج می دهــید، باید آن با نهایت صداقت و ابراز عشق حقیقی شما نسبـت بـه وی هـمــراه باشد. از قبل در مورد حرفهایی كه میخواهید به او بـزنــید یادداشت بردارید اما دقیقا آنها را از بر نكنید. در آن لحظه به وی بگویید كه چرا وی یـك فرد استـثـنایی بـوده و چـرا شما خواهان آن میباشید كه باقی عمر خود را با وی سپری كنید. بـایـد جملات شما از دلتان برآید او میخواهد با یك مرد ازدواج كند و نه یك ربات!

 9- مكان و زمان مناسب را بیابید: مكانی كـه پیـشـنهاد ازدواج مـی دهـید می تواند: رسـتوران، پارك، سینما و یا لب دریا باشد.اما بهتر است مكانی انتخاب گردد كــه بــرای هر دوی شما خاطره انگیز بوده و شما را به یاد خاطرات گذشته بیندازد. فـاكتور زمان نیز بسیار مهم می بـاشــد اگر وی شرایط سختی را سپری می كند، اگر خسته و یا گرفتار دغدغه های شخصی و شغلی خود میباشد و یا آنكه از دست كسی عصبـانـی اسـت، زمان مناسبی برای این كار نمیباشد.

10- او را دستپاچه نكنید: شما ممكن است بخواهیـد پیـشنـهاد خود را برای جهانیان فریاد بزنید و یا حداقل برای همسایگان مجاور خود! امـا مـراقب باشیـد اشـتـیاق بـی حد شما كار دستتان ندهد. اگر وی شخص درونگرا بوده و از آن كه مـركز تـوجـه دیـگـران واقع گردید بیزار میباشد، بهتر است این كار را بطور خصوصی با وی در میان بگذارید.

11- انتظار همه نوع پیشامدی را داشته باشید: صـرفنـظر از هـمـه نقشه ها و طرح ریزی ها، امكان دارد امور دقیقا آن طوری كه شما و یا وی تصور میكردید پیـش نرود. خود را برای واكنشهای احتمالی آماده كنید.او مـمكن است دستپـاچـه شـده و یا هیجان زده گـردد و یـا آن كه كاملا آرام و بی تفاوت باقی بماند. وی ممكن است بگوید: "بله-خیـر" و یــا "شاید". شمـا مـمكن است تصور كنید وی را كاملا می شناسید امـا از پـیـش داوری و آنكه پاسخ وی چگونه خواهد بود پرهیز كنید چون ممكن است مایوس گردید.

12- اگر پاسخ وی منفی بود مایوس نشوید: هـمـواره احـتـمال آن كـه وی "نه"بگوید وجود دارد. اما دلسرد نشوید با او صحبت كنید و علت عــدم آمـادگـی وی را جـویا گردید. وی ممكن است تـنـها بـه زمـان بـیشتـری نـیـاز داشتـه بـاشـد و یا آن كـه اصلا وی دختر مناسبی برای شما نباشد. اگر این طور باشد بهتر است همین حالا پی بـه آن بـبـرید تا آنكه پس از ازدواج.

13- خیلی زود و یا خیلی دیر پیشنهاد ندهید: زمـان معـیـنـی برای پیشنـهاد ازدواج وجود ندارد اما بهتر است پس از تنها گذشت 2 هفته از آشنایی خـود بـا وی پـیشـنــهاد ازدواج ندهید! زمان پیشنـهاد ازدواج هنـگامی اسـت كـه شـمـا بـــرای مــدتــی كافی به یكدیگر متعهد شده باشید. همچنین زیاد وقت را تلف نكنید شجاع باشید و حـرف دلتان را بزنید. اگر هم خیلی هم كمرو می باشید، می تـوانـید پیــشنهاد خود را در قالب نامه برای دختر مورد علاقه خود ارسال كنید.

   


  • برچسب ها:چگونه پیشنهاد ازدواج دهیم ،پیشنهاد ازدواج ،ازدواج درست ،ازدواج صحیح ،نحوه خواستگاری ،خواستگاری ،آموزش خواستگاری ،خواستگاری درسی ،خواستگاری صحیح ،ازدواج ،

 

*************************************

آداب و سنن ازدواج :

خواستگاري : پس از آنكه جواني به سن ازدواج مي رسيد پس از انتخاب همسر آينده خود كه گاهي توسط خود جوان و گاهي توسط پدر و مادر و با اجازه جوان صورت مي گرفت ( و گاهي هم چون پسر و دختري پس از تولد، توسط و مادرها زن و شوهر آينده اعلام مي شدند). جوانان با اطاعت از فرمان بزرگترها ، پيمان زناشويي مي بستند.

آنچه رسم عادي به حساب مي آمد اين بود كه جهت  "بله برون" مادر داماد به اتفاق چند نفر از فاميلان 5 الي 10 بار به خانه عروس مي رفتند ، پس از آن پدر و چند نفر از فاميلان داماد نيز جهت تعيين زمان عقد يا صيغه و مقدار مهريه و هزينه عروسي با پدر و بزرگان فاميل عروس صحبت مي كردند .

پسر و دختر معمولاً تا يكسال صيغه بودند و بعد عقد مي كردند.

عروسي : براي انجام عروسي معمولا يك هفته زودتر خياط به منزل داماد مي آمد و مشغول ذوختن لباس داماد مي شد و فاميلان ، اهالي و دوستان جهت كمك به زندگي نوپا هديه اي اهدا مي كردند و همينطور به دختر براي تهيه جهيزيه و وسايل زندگي كمك مي كردند. به اينصورت كه برخي به عنوان كمك وسيله اي را هديه مي كردند يا هزينه اي در وسع خود هديه مي كردند يا اينكه از خانواده دختر مي پرسيدند كه چه وسيله اي را كم دارد و در تهيه آن به او كمك مي كردند.

روزهاي قبل از عروسي مراسم مباركباد در خانه عروس و داماد برقرار است كه از دور و نزديك دوستان و آشنايان جهت عرض تبريك مي آيند دو شب قبل از عروسي معمولا دعوت از بزرگان و ريش سفيدان محل صورت مي گرفت كه مشهور به  "پيرمرد دعوت" بود.

شب قبل از عروسي كه مراسم حنابندان مي باشد ، البته 2-3 روز قبل از آن پس از خريد وسايل عروسي يك روز اقوام عروس لباسها و وسايل داماد را با مراسمي شاد و ويژه به خانه داماد مي بردند و روز بعدش اقوام داماد لباس و وسايل و طلاجات عروس را به خانه شان مي بردند(البته فرقي ندارد كه اول كدامشان اين كار را انجام دهند).

اما مراسم حنابندان كه كل محل در خانه عروس جمع مي شدند و به شادي مي پرداختند و منتظر مي ماندند تا صداي آمدن داماد را بشنوند.

اما در مكاني ديگر (منزل داماد) اقوامش جمع مي شدند و به شادي مي پرداختند و شام مي خوردند و  دختران فاميل داماد سيني (مجمع) هايي درست مي كردند كه در هر كدام ميوه و شيريني و شكلات مي گذاشتند و در يك سيني نيز حنا مي گذاشتند كه اين سيني ها را اقوام نزديك داماد (دختران و زنان) درست مي كردند و بر سر مي گذاشتند و آماده رفتن به خانه عروس به همراه اقوام دور و نزديك داماد و همسايگان و ... تا عروس و دامادشان را حنا ببندند و پيوندشان را مقدس تر كنند.

پس از رسيدن به خانه عروس ، داماد به سمت عروس مي رود و كنارش مي نشيند و يكي از زنان فاميل داماد مراسم "حنـابنـدان" را برگزار مي كندبه اينصورت كه چند قطعه ترانه سرايي مي كند (البته ترانه يي كه قبلا سروده شده و همگاني است ) مثلا مي خواند :

حنا حنا مي بندم ، برگ حنا مي بندم             اگه حنا نباشه ، طوق و طلا مي بندم 

حنا حناي خشكه ، حنا مال بهشته و .... الي آخر.

كه جمعيت هم با او همخواني مي كردند ، سپس تك تك اسم اقوام عروس و داماد را مي برد و آنها را حنا مي بست مثلا مي گفت : عروس حنا مي بندم ، داماد حنا مي بندم ، پدر عروس (نام پدر عروس)  حنا مي بندم و ... .

پس از اينكه سيني به سر ، اينها را مي خواند دست عروس و داماد رو در دست هم مي گذاشت و حنا رو تو دستشون مي گذاشت و يك كودك پسر بچه از بستگان عروس  از پشت حناي دستشان را بر مي داشت و مادر شوهر هم پولي در دست عروس مي گذاشت و مراسم حنا بندان تمام مي شد .

پس از انجام مراسم پذيرايي ميهمانان مي رفتند تا براي عروسي فردا آماده شوند.

اما در روز عروسي براي ناهار از جوانان و اقوام دعوت به عمل مي آمد. روز عروسي نيز مراسم هاي خاص خود را داشت. صبح كه قبل از شروع مراسم جشن ، مراسم مداحي كردن بود كه اقوام عروس ، عروس را تا حمام عمومي همراهي مي كردند و پس از آن همه پشت حمام منتظر بودند و پس از اينكه عروس مي آمد ، مادر عروس روي چادرش يك چارقد بزرگ سنتي زيبا (اكثر اين روسري ها متعلق به گذشتگان مادر عروس بود) مي انداختند و همراه مديحه سرايي مداح تا منزل همراهي مي شد كه در اين مراسم هم تقريباً همه افراد محل جمع مي شدند و جلوي عروس اسپند دود مي كردند و رويش پول مي ريختند و به او هديه مي دادند.

اما منزل آقا داماد كه آقاي آرايشگر (سلماني) مي آمد و همه دوستان و آشنايان داماد دورش جمع مي شدند و به شادي مي پرداختند و آقا داماد هم كه موهايش را آرايشگر اصلاح و مرتب مي كرد و پس از آن مراسم حمام رفتن داماد كه همه محل جمع مي شدند و پشت حمام تا بيرون آمدن داماد از حمام به شادي مي پرداختند و منتظر براي ديدن داماد و روبوسي و مداحي و اسپند و هديه و ... .

بعد از پذيرايي ميهمانان كه با حلواي محلي و تخم مرغ رنگ گرده و شيريني و  پس از خوردن ناهار همه براي مراسم غروب يا عروس بران آماده ( به اصطلاح محلي عروس دنبال) مي شوند.

عصر ، هنگام آوردن عروس گروهي از جوانان جلوي عروس و داماد اسب دواني مي كردند. و دوستان و اقوام عروس و داماد را تا منزل داماد بدرقه مي كردند كه با مراسم ويژه وشادي همراه بود.

يكي از سنت هاي خوب طايفه خليل اجراي ضرب المثل "گربه را دم حجله كشتن" بود. در عصر روز عروسي كه داماد در يك نقطه به استقبال عروس مي رفت و قبل از اينكه دست در دست عروس قرار دهد با ميوه نرسيده فصل مثل انار ، پرتقال ، انجير و ... به پيشاني عروس مي زد كه اگر اين ضربه محكم بود مورد اعتراض بستگان عروس واقع مي شد كه داماد بداند كه زياده روي نبايد داشته باشد.

درر عروسي ها معمولا كشتي گرفتن روز عروسي مرسوم بود ، كه از طرف داماد جوايزي بر اي كشتي گيران در نظر مي گرفتند و در نهايت به كسي كه پهلوان مي شد يك گوسفند هديه مي دادند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 18:8  توسط   |